Χρήσιμες πληροφορίες για την αγορά κλιματιστικού

 

 

Τα κλιματιστικά μηχανήματα  ενταχθεί στη συνείδησή μας ως απαραίτητες συσκευές  να καταπολεμήσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν  και τον χειμώνα για να καταπολεμήσουν το ίδιο αποτελεσματικά και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

btu

Επιλογή ισχύος (BTU)

Το πρώτο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η ισχύς του κλιματιστικού.

Με τον όρο “ισχύς” εννοούμε την ποσότητα θερμότητας (ενέργειας) που είτε μπορεί να απορροφήσει η κλιματιστική μονάδα σε λειτουργία ψύξης, είτε να εκλύσει σε λειτουργία θέρμανσης, έτσι ώστε η θερμοκρασία να μεταβληθεί από μία τιμή “Α” σε μία τιμή “Β”.

Στο χώρο των κλιματιστικών, η ισχύς υπολογίζεται σε “BTU” (British Thermal Unit). Ο υπολογισμός της ισχύς που πρέπει να έχει το κλιματιστικό για να μπορεί να μεταβάλει τη θερμοκρασία στο χώρο, αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί επιστημονική ανάλυση, αφού πρέπει να λάβουμε υπόψη μία πλειάδα παραμέτρων.

Ενδεικτικά, στη συνέχεια αναφέρονται οι πιο σημαντικοί:

  • Τον όγκο του χώρου
  • Τα υλικά κατασκευής του κτηρίου (ύπαρξη μόνωσης/ αλουμινένιων κουφωμάτων)
  • Τον όροφο στον οποίο βρίσκεται ο υπό εξέταση χώρος (ρετιρέ ή ενδιάμεσος όροφος)
  • Τον προσανατολισμό του χώρου
  • Το πλήθος των ανθρώπων που υπάρχουν στο χώρο κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού
  • Την ισχύ των υπόλοιπων ηλεκτρικών συσκευών που υφίστανται στο χώρο

Επειδή η επιστημονική επεξεργασία των προαναφερομένων δεδομένων είναι αρκετά περίπλοκη, ο πίνακας που παρατίθεται ενδεικτικός.  Συσχετίζει την ισχύ του κλιματιστικού με το εμβαδό του χώρου για τον οποίο προορίζεται.

Με τη βοήθεια του πίνακα θα αποφύγουμε την αγορά ενός υπερβολικά μικρού ή μεγάλου μηχανήματος (από πλευράς BTU).

Για την απαραίτητη μελέτη στον χώρο σας καθώς και για την εγκατάσταση του κλιματιστικού καλέστε :

6973949762 - 2105028544

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ