Εμπόριο Εγκατάσταση Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών.

6944969062

Το ολοκαίνουργιο e-shop μας

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 


 

Εγκατάσταση Κλιματιστικού

Η εγκατάσταση ενός κλιματιστικού δεν είναι απλή υπόθεση και προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία αλλά και άρτια τεχνική κατάρτιση. Παρακάτω σας αναφέρουμε 7 απαραίτητες ενέργειες που εμείς στην MagiClima αποκαλούμε (νόμους απαράβατους) στην εγκατάσταση ενός κλιματιστικού. Μπορεί κάποιος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να τις απαιτήσει από έναν εγκαταστάτη, και Θεωρούμε ότι αν δεν τηρηθούν, σίγουρα θα δημιουργηθούν προβλήματα σε όλες τις λειτουργίες του κλιματισμού.

Σωστή Μελέτη Του Χώρου.

Η εσωτερική μονάδα σε ένα κλιματιστικό πρέπει να τοποθετείται πάνω από το κεφάλι μας, έτσι ώστε να φυσά απέναντι και να μην δημιουργούνται κίνδυνοι στην υγειά μας. Μόνο σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς μπορεί να τοποθετηθεί στο πλάι του κεφαλιού μας αλλά με προσεκτική λειτουργία από τους χρηστές. Απαγορεύεται να τοποθετηθεί απέναντι από το κεφάλι των χρηστών.

Ελάχιστη Απόσταση Σωληνώσεων.

Η απόσταση των σωληνώσεων από την εσωτερική έως την εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 μέτρο για δυο λόγους. Πρώτον για την σωστή λειτουργία του κύκλου ψύξης του μηχανήματος και δεύτερον για αποφυγή μετάδοσης θορύβων και κραδασμών από την εξωτερική στην εσωτερική μονάδα.

Σωστή Μόνωση.

Στην τοποθέτηση ενός κλιματιστικού εκτός από καλωδίωση αποχέτευση κλπ χρησιμοποιούμε και δυο χαλκοσωληνες έναν λεπτό και έναν ποιο χοντρό. Οι χαλκοσωλήνες θα πρέπει να μονωθούν ξεχωριστά και όχι και οι δυο μαζί στην ίδια μόνωση.

Απαγορεύονται οι Συγκολλήσεις.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε συγκόλληση των σωληνώσεων. Η σύνδεση τους πρέπει να γίνεται με τα ρακορ που ήδη προϋπάρχουν στο κλιματιστικό. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που για κάποιο λόγο έχουν κοπεί τα ρακορ.
Δημιουργία Κενού. Με την βοήθεια μιας ειδικής ηλεκτρικής αντλίας ο εγκαταστάτης οφείλει να δημιουργήσει κενό στην μονάδα, να τραβήξει δηλαδή με την αντλία όλο τον ατμοσφαιρικό αέρα από τις σωληνώσεις.

Εγγύηση Εγκατάστασης.

Θα πρέπει γραπτά και ενυπόγραφα να απαιτεί ο πελάτης από τον εγκαταστάτη εγγύηση εγκατάστασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο πελάτης σε όλα τα επιπεδα.

https://serviceklimatistikon.gr/wp-content/uploads/2016/07/Lifetime-guarantee-400x400.jpg

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ